Misyonu

Projelerimiz

Gönüllü Ol Formu

  KURULUŞ: Köprü yardım derneği, duyarlı, bağış yapma gücüne sahip olan insalarla, yeryüzünün mazlum, magdur, mahzun ihtiyac sahibi insanlığı arasında bir bağ kurup, KÖPRÜ vazifesi olma adına faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur. 

  Avrupa’dan dünya’ya uzanan KÖPRÜ ihtiyaç sahibi bölgelerde, din, dil, ırk, mezhep, renk ayrımı gözetmeksizin desteklerinizi ulaştırmaktadır.

  VIZYONUMUZ: Her şeyin değiştiği bir dünyada sahipsiz kalmış fakir ve yetimlere ulaşmak, ihtiyaçlarını karşılamak, rehberlik yapmak.  Hasta ve biçare kalmışların hizmetini görmek, tedavi masraflarını üstlenmek. Doğuştan veya sonradan özür sahibi olmuşların toplumda yer almaları ve hiçbir eksiklik hissetmemeleri için insan onuruna yakışır bir şekilde  yaşamalarına katkıda bulunmak, veren el ile alan el arasında KÖPRÜ olmak.

  MISYONUMUZ: İhtiyaç sahibi, mazlum, mağdur, mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi ve onların hamisi olarak , dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ve hayırseverler ile buluşturmak, Sosyal adalete, kardeşliğe ve paylaşmaya destek olmak, iyinin, güzelin, doğrunun, hakkın ve adaletin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti görev bilmektir.

  Bir Gönüllü Olun

  Daha iyi bir yaşam ve güzel bir gelecek için bizimle el ele verin. Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bize Katılın

  Gönüllü
  0
  bağışçı
  0
  yardımlar
  0
  bağışlanan
  0

  Etkinliklerimiz

  The Just giving charity provides enhanced services over and above what the NHS funds. Our upcoming event

  Bizden Haberler